%20
indirim
Yıllık abonelikte sınırlı süreli %20 ek indirim

Eğitim Nedir?

En genel anlamıyla eğitim, bir konu hakkında derinlemesine bilgi kazanmak için uzman bir kişi tarafından konuyu bilmeyen kişilere yapılandırılmış bir şekilde bilgi sunulmasıdır. Okulda verilen eğitim bu kapsama girebileceği gibi özel eğitim kurumları ve kamu kurumlarında verilen sertifika programları da bu kapsamda ele alınabilir.

Eğitim, kişisel gelişim kadar toplumun yararı için de gerekli bir süreçtir. İlkokuldan başlayan örgün eğitim, üniversite ve lisansüstü eğitimine kadar devam eder. Bu süreçte öğrenciler farklı kurslara da giderek eğitim süreçlerini desteklerler. Bu kurslar sınavlara hazırlık kursları, özel ders veya eğitim odaklı kurslar şeklinde olabilir.

İyi Bir Eğitim Programı Nasıl Planlanır?

Eğitim programının doğru planlanması, programın başarıya ulaşması ve öğrencilerin hedeflenen öğrenme çıktılarını elde etmesi açısından önemlidir. Eğitim programı yapılırken eğitim verilecek hedef kitlenin çeşitli özellikleri göz önüne alınmalıdır. Öğrencilerin yaş grubu, daha önceki bilgileri ve eksik kalan alanları belirlenerek programın bu faktörlere göre hazırlanması gerekir. Buna ek olarak iti bir eğitim programı hazırlanırken aşağıda yer alan durumlar da ele alınmalıdır.

Konuyu Detaylı Açıklama

İlk olarak iyi yapılandırılmış bir eğitim programı, ele aldığı konuyu detaylı olarak açıklamalıdır. Konunun uygun şekilde alt konulara bölünmesi bu aşamada büyük önem taşır. Aynı zamanda konuyu kronolojik olarak anlatmak ve mevcut bilgilerin üstüne yeni bilgiler ekleme yaklaşımı da programı hazırlarken değerlendirilmelidir.

Sorularla Örnek Verme

İyi bir eğitim programının olmazsa olmazları arasında soru çözümü ve örnek açıklaması gelir. Sorular ve örnekler öğrencilerin konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olur. Örnekler sayesinde teorik anlatımların gerçek hayattaki karşılıklarını açıkça görmek mümkün olur. Soru çözümü ise öğrencilerin zorlandıkları noktaları belirlemede ve bu noktaları ele almada faydalıdır.

Tekrar Yaparak Konuyu Pekiştirme

İyi yapılandırılmış bir eğitim programı, her derste bir önceki dersin tekrarını yapmalıdır. Tekrar yapmak öğrenilen konuyu pekiştirmek ve bilgilerin daha iyi yerleşmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda tekrar yaparak farklı derslerde anlatılan konular arasında bağlantı kurmak da mümkün olur. Bu da verilen eğitimin bütüncül bir yaklaşıma sahip olmasına izin verir.

Kurslar Eğitim Kapsamında Yer Alır Mı?

Eğitim sadece okulda verilen eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kısıtlanmamalıdır. Geniş bir çerçeveden bakıldığı zaman eğitimi sadece okulda verilen eğitimle kısıtlamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çeşitli özel kurumlar ve kamu kurumları tarafından sunulan haftalık, aylık veya dönemlik programlar da eğitim kapsamında girebilir.

Buna ek olarak özel kursların sunduğu programlar da eğitim kapsamında değerlendirilebilir. Kurslarda verilen eğitimlerin sonucunda sertifika almak ve belirli yetkinliklerin elde edildiğini göstermek mümkün olur. Kurslarda verilen programlar sayesinde hem eğitim alanında hem de mesleki alanda kazanımlar elde etmek mümkündür. Bu nedenle eğitim denildiği zaman sadece okul değil, yapılandırılmış bir program sunan tüm kurslar ve kurumlar da ele alınmalıdır.

Diğer Yazılar