%20
indirim
Yıllık abonelikte sınırlı süreli %20 ek indirim

1. Taraflar ve Sözleşme’nin Konusu

1.1 İşbu Sorbil Online Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.sorbil.org uzantılı web sitesinin, (bundan sonra “Site” olarak bahsedilecektir) tüm haklarının sahibi olan Sorbil Danışmanlık Anonim Şirketi (bundan sonra “Sorbil” olarak bahsedilecektir) ile Üye arasındadır. Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 İşbu Sözleşme’nin konusu Sorbil’in sahibi olduğu platform üzerinden bilgi paketi diye tabir edilen bilgilendirici video paket içeriği satın alma imkanının sağlanması, üyenin tercihine göre Sorbil Premium aboneliği ile bütün içeriklere sınırsız erişim sağlaması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. Sorbil’in Hak Ve Yükümlülükleri

2.1. Sorbil sistem güvenliği ve Site’nin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlama hedefi nedenleriyle Üye’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

2.2. Sorbil, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

2.3. Sorbil, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam, fiyat ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

2.4. Sorbil’in üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur.

2.5. Sorbil kullanıcı profili ve Pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca Sorbil bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

2.6. Sorbil sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve özelliklerini müşterilerine önceden bilgi vererek değiştirebilir.

2.7. Sorbil, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Madde 3. Üye’nin Yükümlülükleri

3.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Sorbil tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Sorbil’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Sorbil’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

3.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Sorbil’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

3.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Sorbil’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

3.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Sorbil tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

3.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Sorbil’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devretmeyeceğini taahhüt eder. Üye’nin kullanıcı bilgilerinin gerçek hesabı sahibini yansıtmadığı her türlü durumda Sorbil’in Üye’nin hesabını kapatma veya askıya alma hakkı saklıdır. Üye bu durumda herhangi bir talepte bulunamaz.

3.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

3.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Sorbil sorumlu değildir.

3.12. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

Madde 4. Ödeme ile İlgili Koşullar

4.1. Üye, satın alacağı bilgi paketi veya abonelik ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir.

4.2. Üye, bilgi paketi veya aboneliğin tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

4.3. Üye, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, Sorbil’in ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile Sorbil arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

4.4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan Sorbil tarafından düzenlenir.

4.5. Sözleşme konusu hizmetin aylık ve yıllık abonelik olduğu durumda, aylık ve yıllık abonelik süresi içinde müşteri aboneliğini iptal etmediği sürece aylık veya yıllık olarak otomatik ödeme alınacaktır.

4.6 Üye, bilgi paketi veya abonelik satın aldığında oluşacak damga vergisi müşteriden tahsil edilecektir.

4.7 Üye tek bir bilgi paketi satın aldığında ileride farklı bir ödeme yapmasına gerek kalmaksızın içeriğe erişim sağlayabilecektir.

4.8 Sitede mevcut olan abonelik indirimi sadece ilk aylık veya ilk yıllık abonelik ödemesi için geçerlidir. İlk aylık veya ilk yıllık abonelik süresi dolunca, otomatik yenilenen abonelik indirimsiz liste fiyatı müşteriden otomatik olarak alınarak yenilenecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Sorbil veya sözleşme yoluyla Sorbil’e lisans verenlere aittir. Üye, Sorbil’in yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Sorbil’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Sorbil’den talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Sorbil’e derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

5.2. Sorbil’in, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

5.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

5.5. Üye’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Sorbil’in rücu hakkı saklıdır.

Madde 6. Sorumluluk

6.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Sorbil gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Sorbil’den hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.2. Sorbil hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

6.3. Sorbil’in ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4. Bir kişisel gelişim ürünü olan, sözleşme konusu sorbil.org, kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, kullanıcıların kendilerini özel ve iş hayatlarında geliştirmesi amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. Sorbil bir eğitim kurumu olmayıp, sorbil.org’da yer alan içeriğin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir.

6.5. Sorbil bir eğitim kurumu değildir ve akredite bir kurum değildir. Sorbil’in Üye’nin bilgi paketini tamamlamasıyla e-mail adresine ileteceği bitirme sertifikası MEB veya Üniversite onaylı değildir.

Madde 7. Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

7.1. Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Sorbil, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Sorbil’den hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Sorbil doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

7.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Sorbil’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

7.3. Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Üye’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler ve varsa aylık veya yıllık aboneliği işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

7.4 Üye Sorbil Premium aylık veya yıllık aboneliğini internet sitesindeki adımları takip ederek istediğinde iptal edebilir. Aylık veya yıllık aboneliğini iptal eden Üye içeriklere mevcut abonelik döneminin bitiş tarihine kadar erişim sağlayabilir. Üye’den iptalden sonra otomatik ödeme alınmaz.

7.5 Üye Abonelik Paketini değiştirirse ilk başlatılan abonelik paketinden kalan bakiye Sorbil tarafından Üye’ye iade edilmeyecek olup abonelikten kalan kullanım süresi boyunca erişim sağlanabilecek ve yeni başlatılan Abonelik Paketi önceki Abonelik Paketi’nin kullanım süresi bittiğinde başlatılacaktır.

7.6 Üye Abonelik Paketini iptal etmek isterse giriş yaptıktan sonra profil kısmından Hesap Durumu sayfasına girerek Abonelik Paketinin iptalini gerçekleştirebilir.

Madde 8. Sözleşme’nin Süresi

8.1 İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Sorbil’in veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 9. Muhtelif Hükümler

9.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Sorbil tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Sorbil sorumlu değildir.

9.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

9.3. Sorbil’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

9.4. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

9.5. Üye Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Ad-Soyad : Tel No : E-mail :

İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere aşağıda seçilmiş vasıtalar kullanılarak iletilmesini ve şahsıma ait söz konusu bilgilerin SORBIL DANIŞMANLIK A.Ş. (“Sorbil”) bağlı şirketleri ile çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcılarıyla paylaşılacağını kabul ve beyan ederim.