%20.68
indirim
Yıllık abonelikte sınırlı süreli %20 ek indirim

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim, belirli bir müfredatı izleyerek eğitim almış öğretmenlerin sistematik olarak sunduğu eğitim olarak adlandırılır. Geleneksel olarak sınıf ortamında verilen örgün eğitim, teknolojinin gelişmesiyle birlikte online olarak ya da hem sınıf ortamını hem de online ortamı içeren hibrit olarak verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ilkokul, ortaokul ve lise ile Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olan üniversitelerde örgün eğitim verilmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman bir kişi tüm eğitim hayatı boyunca örgün eğitimin bir parçası olabilir. Örgün eğitim sayesinde sunulan eğitim ve öğretim programı belirli bir standartta ve belirli bir müfredata bağlı olarak verilebilir.

Örgün Eğitim Zorunlu Mu?

Örgün eğitim ilkokul ve ortaokul seviyesinde zorunludur. Yani öğrenciler eğitim hayatlarına başladıktan sonra ilkokulda 4 sene ve ortaokulda 4 sene olmak üzere örgün eğitime katılmak zorundadır. İlkokul ve ortaokul seviyesinde örgün eğitime gönderilmeyen öğrencilerin aileleri ceza ya da çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilir. Ancak lise ve üniversite seviyesinde örgün eğitim zorunlu değildir. Açık lise ve açık öğretim fakülteleri, örgün eğitim dışında eğitim seçenekleri sunmaktadır. Öğrenciler lise ve üniversite seviyesinde örgün eğitime devam edebilecekleri gibi eğitimlerine açıktan da devam edebilirler. Her iki yöntem de eğitimine devam etmek isteyen bireyler için birçok faydayı beraberinde getirmektedir.

Örgün Eğitim Hangi Özelliklere Sahiptir?

Örgün eğitim, yaygın eğitim ya da açık öğretim gibi diğer öğretim yöntemlerine göre farklı özelliklere sahiptir. Örgün eğitimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Örgün eğitim genellikle sınıf ortamında verilir. Sınıf temelli olan bu eğitim, öğrencilerin belirli bir ortamda ve belirli bir süre boyunca eğitim almasına izin verir.

Standartlaştırılmış bir program izlediği için örgün eğitimi tamamlayan öğrenciler eğitim programında hedeflenen temel becerileri ve yetkinliklere kazanmış olurlar.

Örgün eğitim, değerlendirme süreçlerinden geçmiş araçlar, ders materyalleri ve kitaplar aracılığı ile verilir.

Örgün eğitimi sunan öğretmenler, standart bir eğitim programından geçerek bu eğitim programının sonunda çeşitli yetkinlikler ve uzmanlıklar kazanırlar.

Ders devamlılığı bu eğitim sürecinde beklenen ve olması gereken bir durumdur.

Örgün Eğitim Hangi Avantajları Sunar?

Örgün eğitim yapılandırılmış olduğu ve belirli bir standardı izlediği için çeşitli avantajları da beraberinde getirir. Örgün eğitimin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Öğretmen ve öğrenci aynı ortamda olduğu için geri bildirime dayanan bir eğitim programı izlenir. Bu sayede öğrencinin anlamadığı konular daha rahat tespit edilerek bu konulara için pekiştirme çalışmaları yapılabilir.

Örgün eğitim öğrencilerin sınıf ortamı gibi sosyal bir ortamda eğitim görmesine izin verir. Akran etkileşimini destekleyen sosyal ortam, öğrencilerin öğrenme motivasyonları üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Örgün eğitim sunan öğretmen, ders kitabına ek olarak farklı araçlarla ve materyallerle öğrenme sürecini destekleyebilir.

Sınıf içinde iletişimin doğrudan olması öğrencilerin tek bir konuya odaklanmasına ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olur.

Diğer Yazılar