%20
indirim
Yıllık abonelikte sınırlı süreli %20 ek indirim

Online Eğitim Nedir?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını, eğitim başta olmak üzere birçok alanda köklü değişimler yaşanmasına yol açtı. Bir yıldan uzun süredir evlerde kalmak, internet tabanlı iş ve eğitim çözümlerinin ortaya çıkması için gerekli zemini hazırladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerinde eğitimin devam etmesi için okullar online eğitim adı verilen bir yöntem uyguladılar.

En genel tanımıyla online eğitim, internet üzerinden çeşitli araçları kullanarak bir dersi anlatmak ve eğitim vermek olarak tanımlanabilir. Online eğitim örgün eğitim içerisinde uygulanabileceği gibi kurs ve sertifika programlarında da uygulanabilir. Bu eğitimin en önemli faydası, katılımcıların belirli bir mekana gelmek zorunda kalmasının önüne geçmesidir.

Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitimin yapılması için hem eğitimi veren tarafın hem de eğitimi alan tarafın aktif internet bağlantısına sahip olması gerekir. Eğitime katılan taraflardan birisinin internet bağlantısına sahip olmaması durumunda online eğitimin düzenlenmesi mümkün olmaz. Aynı zamanda internet bağlantısının hızlı olması da eğitimin kesintisiz olması açısından büyük önem taşır.

Daha sonra eğitim verecek kişi, eğitimi verirken kullanacağı araçları online sınıfla paylaşır. Bu araçlar PowerPoint sunumları olabileceği gibi sadece öğretmenin verdiği ders de olabilir. Online eğitim dersi, yüz yüze yapılan dersler gibi belirli bir yapıyı izler. Ders sırasında konu anlatımı yapılır, öğrencilerin soruları cevaplanır ve gerekli durumlarda konuyu daha derinlemesine anlamak için soru çözümleri yapılır.

Online Eğitim Örgün Eğitim Yerine Geçebilir Mi?

Yaşanan küresel salgının da gösterdiği üzere online eğitim gelecekte eğitimin önemli parçalarından birisini oluşturacaktır. Ancak online eğitimin örgün eğitimin yerine tamamen geçmesi henüz mümkün olmayabilir. Online eğitim için gerekli altyapının yetersiz olması, bu eğitim yönteminin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkar.

Yine de mevcut koşullar düşünüldüğü zaman online eğitim örgün eğitimi destekleyici bir yöntem olarak düşünülebilir. Öğrenciler kaçırdıkları dersleri online eğitim modülleri üzerinden takip edebilirler. Aynı zamanda online birebir ders gibi uygulamalar da öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olabilir. Bu açıdan bakıldığı zaman online eğitimi örgün eğitimin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak görmek faydalı olacaktır.

Online Eğitim Hangi Faydaları Sunar?

Online eğitim hem öğrenciler hem de eğitmenlere birçok fayda sunabilir. Bu faydalardan ilki ve en önemlisi, eğitimin mekandan bağımsız olarak verilebilmesidir. Öğrenciler ve öğretmenler bir sınıfta toplanmadan eğitim alma imkanlarına kavuşurlar. Bu sayede eğitimin verileceği kuruma gitmek için harcanan vakit tekrar yapmak, dinlenmek veya soru çözmek için harcanabilir.

Online eğitimin bir diğer faydası ise konu anlatımını ve soru çözümünü kolaylaştıran araçları kullanabilmektir. Öğretmen konu anlatımı yaparken slaytların ve sunum dosyasının üstünde işaretleme yapabilir. Buna ek olarak öğretmen, slaytlar üzerinden soru çözümü yaparak açıklamaya ihtiyaç duyan her noktayı tüm detayları ile gösterebilir.

Diğer Yazılar