%20
indirim
Yıllık abonelikte sınırlı süreli %20 ek indirim

İş hayatında İngilizce kelime kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle, dünyanın her yerinden işletmelerle çalışırken İngilizce kelime bilgisi artık bir zorunluluk haline geldi.

Bu noktada, iş hayatında en sık kullanılan İngilizce kelimeleri bilmek oldukça önemli hale geliyor. İş görüşmelerinden e-postalara, sunumlardan toplantılara kadar hemen her iş alanında kullanılan bu kelimeler, doğru kullanıldığında iş hayatında başarının anahtarlarından biri olabilir.

Bu blogda, iş hayatında en sık kullanılan İngilizce kelimeleri öğrenerek iş hayatında kendinize güvenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İş dünyasının jargonu hakkında bilgi edinirken, İngilizce kelime haznenizi de geliştireceksiniz.

İster yeni başlayan biri olun, ister iş hayatında deneyimli biri, bu blog size iş hayatında İngilizce kelime kullanımında güven kazandıracak ve başarıya bir adım daha yaklaştıracak.

Haydi, en sık kullanılan İngilizce kelimeleri keşfetmeye başlayalım!

İş Hayatında Kullanılan İngilizce Kelimeler Günlük Hayattan Farklı Mı?

İş hayatı, özel hayattan farklı bir dil ve kültürü içermektedir. İş hayatında kullanılan kelimeler, genellikle günlük hayattaki kullanımlarından farklıdır. İş dünyası, özellikle uluslararası bir boyut kazandığında, İngilizce dilinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, iş hayatında kullanılan İngilizce kelimeler, günlük hayattan farklı bir terminoloji içermektedir.

Örneğin, bir iş görüşmesinde kullanılan kelimeler, günlük konuşmalarda kullanılan kelimelerden farklıdır. İş görüşmelerinde, "teamwork" (takım çalışması), "leadership" (liderlik), "management" (yönetim) gibi kelimeler sık sık kullanılırken, günlük hayatta bu kelimelerin kullanımı daha azdır. Aynı şekilde, bir iş toplantısında kullanılan "agenda" (gündem), "minutes" (tutanak), "action items" (eylem maddeleri) gibi kelimeler de günlük hayatta pek kullanılmazlar.

İş hayatında kullanılan İngilizce kelimelerin farklı bir terminoloji içermesi, iş dünyasının özel bir diline işaret etmektedir. Bu nedenle, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin, iş dünyasının terminolojisini öğrenmeleri ve doğru şekilde kullanmaları önemlidir. Ayrıca, uluslararası bir iş dünyasında faaliyet gösteren şirketlerin, İngilizce dilinin doğru kullanımını sağlamak için çalışanlarına İngilizce dil eğitimi sağlamaları da önemlidir.

İş Hayatında Görebileceğiniz ve Kullanabileceğiz Önemli İngilizce Kelimeler

 1. Accomplish: Başarmak

 2. Account: Hesap

 3. Achievement: Başarı

 4. Action: Eylem

 5. Active: Aktif

 6. Adapt: Uygun hale getirmek

 7. Administration: Yönetim

 8. Advancement: İlerleme

 9. Advertising: Reklam

 10. Agreement: Anlaşma

 11. Analysis: Analiz

 12. Annual: Yıllık

 13. Application: Uygulama

 14. Appointment: Randevu

 15. Approval: Onaylama

 16. Assemble: Birleştirmek

 17. Assets: Varlıklar

 18. Assurance: Güvence

 19. Attention: Dikkat

 20. Attitude: Tutum

 21. Audit: Denetim

 22. Authority: Otorite

 23. Award: Ödül

 24. Awareness: Farkındalık

 25. Balance: Denge

 26. Benchmark: Referans Noktası

 27. Benefit: Fayda

 28. Budget: Bütçe

 29. Business: İşletme

 30. Calculation: Hesaplama

 31. Candidate: Aday

 32. Career: Kariyer

 33. Cash Flow: Nakit Akışı

 34. Challenge: Meydan okuma

 35. Change: Değişim

 36. Character: Karakter

 37. Client: Müşteri

 38. Collaboration: İşbirliği

 39. Collection: Koleksiyon

 40. Commercial: Ticari

 41. Communication: İletişim

 42. Company: Şirket

 43. Competition: Yarışma

 44. Compliance: Uygunluk

 45. Concept: Kavram

 46. Confidence: Güven

 47. Conflict: Çatışma

 48. Consultation: Danışma

 49. Contract: Sözleşme

 50. Control: Kontrol

 51. Cooperation: İşbirliği

 52. Coordination: Koordinasyon

 53. Customer: Müşteri

      51. Data: Veri

 1. Deadline: Son tarih

 2. Decision: Karar

 3. Dedication: Adanmışlık

 4. Deficit: Açık

 5. Delivery: Teslimat

 6. Demonstration: Gösteri

 7. Department: Departman

 8. Design: Tasarım

 9. Development: Gelişme

 10. Diagnosis: Tanı

 11. Digital: Dijital

 12. Direction: Yön

 13. Disclosure: Açıklama

 14. Discipline: Disiplin

 15. Discovery: Keşif

 16. Discussion: Tartışma

 17. Dispute: Anlaşmazlık

 18. Distribution: Dağıtım

 19. Diversity: Çeşitlilik

 20. Documentation: Belgelendirme

 21. E-commerce: E-ticaret

 22. Economy: Ekonomi

 23. Effectiveness: Etkililik

 24. Efficiency: Verimlilik

 25. Elevation: Yükseltme

 26. Employee: Çalışan

 27. Employer: İşveren

 28. Employment: İstihdam

 29. Feedback: Geribildirim

 30. Finance: Maliye

 31. Goal: Hedef

 32. Growth: Büyüme

 33. Hiring: İşe Alım

 34. Hierarchy: Hiyerarşi

 35. Human Resources: İnsan Kaynakları

 36. Innovation: Yenilik

 37. Job Description: İş Tanımı

 38. Key Performance Indicator: Anahtar Performans Göstergesi

 39. Leadership: Liderlik

 40. Marketing: Pazarlama

 41. Networking: Ağ Oluşturma

 42. Outsourcing: Dış Kaynak Kullanımı

 43. Productivity: Verimlilik

 44. Quality Control: Kalite Kontrolü

 45. Return on Investment: Yatırım Getirisi

 46. Sales: Satış

 47. Teamwork: Takım Çalışması

 48. User Experience: Kullanıcı Deneyimi

 49. Vision: Vizyon

 50. Workflow: İş Akışı

 51. Expense: Gider

 52. Yield: Verim

 53. Zero Defect: Sıfır Hata